- Mjukvaruutveckling - Systemutveckling - Automation - Industriell IT - Industriell Mätteknik -  Styr&Reglerteknik - Elektronik
Varvtal/Hastighet 
Längd/Läge/Position
Vibration
Kraft/Last
Temperatur
Tryck
Test och mätsystem
Kommunikation
Datainsamling
EPOC
Win NT/2000/9X
Hårdvarunära/RTOS
 
Tel: 0550-190 10
info@linetic.se
 

 

Givare och instrument för mätning av temperatur, ström och spänning.

 
Termoelement och Pt100-givare. Vi levererar termoelement och PT100-givare i standard eller specialdesign för alla industri och labratorie ändamål.

 


Processindikatorer.

Fritt programmerbara (microprocessorstyrda).
Termoelement eller 2-, 3-, 4-tråds PT100.
± 200 mVDC till ± 200 VDC eller ±20 mA.
24*48 mm till 72 *144 mm.
3 gränslägen (reläer) och analogutgång (0/4 - 20mA).
Panel eller skenmontage.
Galvaniskt isolation mellan in/ut-gång och matning.
Inbyggd givarmatning.

 Universaltransmittrar.

Fritt programmerbara från front eller PC.
Termoelement eller 2-, 3-, 4-tråds Pt100/1000, Ni100.
± 30 mV till ± 30 V, ±30 mA eller 0 - 4000 W.
±15 bitars upplösning.
3 gränslägen (reläer) och analogutgång (0/4 - 20mA).
Galvaniskt isolation mellan in/ut-gång och matning.
Inbyggd givarmatning och givarövervakning.
Explosionsäker.

 


Processövervakare och datalogger.

Upp till 24 kanaler.
Fritt programmerbara från front eller PC.
Termoelement eller 2-, 3-tråds Pt100/1000, Ni100.
0/4 - 20 mA eller 0/2 - 10 V.
±15 bitars upplösning.
4 gränslägen per kanal.
Galvaniskt isolerade ingångar och matning.
Inbyggd givarmatning och givarövervakning.
Explosionsäker.

 

 


Portabelt, mycket snabbt mätsystem.

8 kanaler.
Upp till 12 kHz sampling!
Mycket enkel att använda.
Mycket uppskattad programvara.
Kopplas till PC via parallellport.
Inbyggt laddningsbart batteri.
Perfekt tillsammans med en Laptop.
± 10 V eller ±20 mA
Med eller utan givarmatning.