- Mjukvaruutveckling - Systemutveckling - Automation - Industriell IT - Industriell Mätteknik -  Styr&Reglerteknik - Elektronik
Varvtal/Hastighet 
Längd/Läge/Position
Vibration
Kraft/Last
Temperatur
Tryck
Test och mätsystem
Kommunikation
Datainsamling
EPOC
Win NT/2000/9X
Hårdvarunära/RTOS
 
Tel: 0550-190 10
info@linetic.se
 

 

Industriell IT

Datorbaserade test och mätsystem

Vi skräddarsyr test-, mät- eller övervaknings-system för alla tänkbara behov. Det kan röra sig om en enkel applikation för att på ett överskådligt sätt samla ihop och visa intressanta mätpunkter på en skärm eller ett mycket avancerat mät- och övervaknings-system med realtidsvisning av data med mycket hög samplingshastighet presenterade i zoombara grafer. Utför avancerade beräkningar i realtid, spara och exportera data mm. Det finns oändliga möjligheter.    

Vi utnyttjar befintlig hårdvara eller bygger upp ett nytt system med t.ex. datainsamlingskort, distribuerad I/O, fältbussar mm.

På mjukvarusidan arbetar vi bl.a. med Visual Studio, Mesurment Studio, Labview, Labwindows och Factory Link. Se mer under "Mjukvaruutveckling" eller kontakta oss för mer information. 

Industriell kommunikation

It-utvecklingen går som bekant fort framåt. Inom industrin växer användandet av fältbussar snabbt. Den nya tekniken medför bl. a. att information från produktionen på ett enkelt sätt kan gå vidare till andra delar i organisationen och integreras i t.ex. sälj och affärssytem. Industriell kommunikation kan bestå av både fältbussar, det lokala nätverket eller kommunikation mellan olika programvaror. Vi har erfarenhet av ett stort antal fältbussar (t.ex. CAN-bus, Profibus, Industrial Ethernet (TCP/IP) och RS 232/485) och kommunikation mellan programvaror(OPC, COM/DCOM/COM+, DDE mm) för att anpassa informationen till era behov. Kontakta oss om ni vill veta mer om möjligheterna med industriell kommunikation. 

 

Datainsamling

Vi har mycket erfarenhet av snabba datainsamlingssytem. Vi kan erbjuda avancerade men ändå mycket lättanvända färdiga system eller så gör vi ett speciellt för er applikation. Visa insamlad data i realtid på grafer, i tabellform mm. Kontakta oss för mer information.