- Mjukvaruutveckling - Systemutveckling - Automation - Industriell IT - Industriell Mätteknik -  Styr&Reglerteknik - Elektronik
Varvtal/Hastighet 
Längd/Läge/Position
Vibration
Kraft/Last
Temperatur
Tryck
Test och mätsystem
Kommunikation
Datainsamling
EPOC
Win NT/2000/9X
Hårdvarunära/RTOS
 
Tel: 0550-190 10
info@linetic.se
 

 

 

Mjukvaruutveckling.

EPOC-programmering

Behöver ni en specialanpassad applikation för mobilt arbete med handdator eller mobiltelefon. Vi har erfarenhet av mjukvaruutveckling för EPOC, vilket bla används i alla PSION's handdatorer samt mobiltelefoner från Ericsson och Nokia. För utveckling i EPOC arbetar vi med Microsoft Visual C++. Utöver detta har vi även kunskap för att utveckla program i Windows-miljö som knyts ihop med er EPOC-applikation för att skapa ett komplett system.

Som referens kan nämnas ett nyligen framtaget tidrapporteringssystem som används på fältet av personal för entrepenadföretaget Säljsupport AB. Den anställde noterar sina tider efter varje kundbesök och skickar veckovis in sin tidrapport från handdatorn till huvudkontorets PC för sammanställning av tidrapporter och därefter fakturering.

Kontakta oss gärna om ni har några frågor angående programutveckling eller resursförstärkning i era befintliga projekt.

Win NT/2000/9x-programmering

När det gäller programmering i Windows-miljö arbetar vi främst med applikationer för industriellt bruk, såsom mätsystem, HMI/SCADA och industriell kommunikation. Då specialinriktad mjukvaruutveckling för industriella applikationer innefattar allting som har med mer standardinriktad mjukvaruutveckling så kan Linetic även erbjuda detta. Som exempel på detta kan nämnas skräddarsydda PC-program för att knyta ihop en EPOC-mjukvara med en ordinär kontorsmiljö. 

På mjukvarusidan arbetar vi främst med:

Visual C++ (Microsoft) och COM/DCOM.
Visual Studio ( Microsoft) med Measurement Studio (National Instruments)
Labview (National Instruments)
Labwindows (National Instruments)
Factory Link (USDATA) 

Kontakta oss gärna om ni har några frågor angående programutveckling eller resursförstärkning i era befintliga projekt.

Hårvarunära/RTOS

Vi har en gedigen erfarenhet av hårdvarunära mjukvaruutveckling, både i PC-miljö och enkortsdatorer (inbäddade system). Typiska applikationer är snabba mät- och reglersystem. Då denna typ av applikationer är speciellt tidskänsliga jobbar vi på enkortsdatorer uteslutande med realtidsoperativsystem. All mjukvaruutveckling för enkortsdator gör vi idag i C/C++.

Kontakta oss gärna om ni har några frågor angående programutveckling eller resursförstärkning i era befintliga projekt.