- Mjukvaruutveckling - Systemutveckling - Automation - Industriell IT - Industriell Mätteknik -  Styr&Reglerteknik - Elektronik
Varvtal/Hastighet 
Längd/Läge/Position
Vibration
Kraft/Last
Temperatur
Tryck
Test och mätsystem
Kommunikation
Datainsamling
EPOC
Win NT/2000/9X
Hårdvarunära/RTOS
 
Tel: 0550-190 10
info@linetic.se
 

 

Frekvens/strömomvandlare, Frekvensreläer.
Vi har en rad olika frekvens/strömomvandlare och frekvensreläer från både Jaquet AG och Esters Elektronik GmbH. Frekvens/strömomvandlare används fämst för varvtalsövervakning, mätning eller anpassning av frekvenssignalen till standard 0/4 - 20 mA alt. 0-10 VDC för PLC-system mm. Frekvensreläer används framförallt som övervarvsskydd och larm. Många av våra instrument är en kombination av frekvens/strömomvandlare med upp till 4 st frekvensreläer. Gemensamt för alla instrumenten är att de är microprocessorstyrda (programmerbara) och arbetar enligt periodtidmätningsprincipen. Med periodtidmätning mäts tiden med hög noggrannhet mellan två eller fler inkommande pulser som sedan inverteras för att få fram frekvensen. Den stora fördelen med denna typ av mätning är att man får en mycket snabb mätning med bibehållen noggrannhet även vid mycket låga frekvenser. Den andra typen av mätning bygger på att man räknar hur många pulser som inkommit under en viss tid. Har man en frekvens på 10 Hz som man vill mäta med minst 1% noggrannhet måste man vänta tills minst 100 pulser inkommit, vilket i detta fall skulle ta 10 s. Med periodtidmätning mäter man tiden mellan två inkommande pulser och man får en mättid på endast 0,1 s som kan ha betydligt bättre noggrannhet. Detta är speciellt intressant när man använder beröringsfria pulsgivare där pulstalen ofta inte är direkt höga, vilket resulterar i relativt låga mätfrekvenser. Instrumenten kan monteras på DIN-skena, montageplåt eller i 19" rack.


Universell frekvenstransmitter.
Esters FMP 1814 G3
Esters FMP 1814 är en mycket universell 2-kanalig frekvenstransmitter som fungerar som frekvens/strömomvandlare, frekvensrelä (3 st), och riktningsdiskriminator. Tillsammans med en incrementell pulsgivare kan den avgöra rotationriktningen och indikera denna via en reläutgång. Den programmeras direkt från fronten. Den har även en LCD där man kan se aktuellt mätvärde mm. Efter inmatning av en maskinfaktor som avgör förhållandet mellan mätfrekvens och önskad mätstorhet matas alla parametrar in direkt i mätstorheten (ofta varv/minut). Det klarar 2-tråds Namurgivare och pulsgivare med inbyggd förstärkare och har programmerbar givarmatning. Den kan även fås i explosionssäkert utförande.
Mätområde: 0,001 Hz till 300 kHz.
Noggrannhetsklass: 0,05%
Minsta mättid: 5 ms.
Programmerbara: Ja. 
Givaringång: 1,25 V...80 V, 2- och 3-trådsgivare.
Triggnivå: Programmerbar
Incrementell ingång: Ja.
Analogutgång: 0/4 -20 mA, stigande eller fallande, +/- 10VDC.
Reläutgång: 3 st, 250 V, 1A, 50 W.
Isolation: Mellan matning, in- och utgång.
Givarmatning: Programmerbar 24 VDC alt. 8 VDC.
Givarövervakning: Ja.
Ex-utförande: Ja. [E Ex ia] II C; [E Ex ib] II C.
Temperaturområde: 0°C - 60°C.
Matning: 18...60 VDC alt 90...260 VAC.
Anslutning: Skruvplint, IP 20.
Montage: DIN-skena.

Frekvens/strömomvandlare med reläer.
Jaquet Serie FT1400.
Jaquet FT1400 serie är våra finaste omvandlare som kan fås med upp till 4 reläutgångar. De kan programmeras direkt från fronten eller via PC. Den har även en 2-radig LCD där man kan se aktuellt mätvärde, larmstatus mm. Efter inmatning av en maskinfaktor som avgör förhållandet mellan mätfrekvens och önskad mätstorhet matas alla parametrar in direkt i mätstorheten (ofta varv/minut). Instrumenten har många säkerhetsfunktioner såsom givarövervakning, egenövervakning mm. De klarar i stort sett alla på marknaden förekommande pulsgivare och har programmerbar givarmatning och triggnivå.
Minsta mätområde: 0 Hz till 0.9990 Hz.
Högsta mätområde: 0 Hz till 50.00 kHz.
Noggrannhetsklass: 0,2%
Minsta mättid: 5 ms.
Programmerbara: Ja. Från front eller via PC.
Givaringång: 50 mV...80 V, 2- och 3-trådsgivare.
Triggnivå: Programmerbar 0...3,5 V
Incrementell ingång: Nej.
Analogutgång: 0/4 -20 mA alt. 0/2 - 10 VDC, stigande eller fallande.
Reläutgång: Upp till 4 st, 250 V, 1A, 50 W.
Interface: Standard, RS 232. Programvara för PC ingår.
Isolation: Mellan matning, in- och utgång.
Givarmatning: Programmerbar 5...12 VDC, 70 mA.
Givarövervakning: Ja, programmerbar.
Ex-utförande: Nej.
Temperaturområde: 0°C - 55°C
Matning: 93..264 VAC eller 93...375VDC, alt 18..58 VAC eller 18...60 VDC
Anslutning: Skruvplint, IP 20.
Montage: DIN-skena eller montageplåt.
Skyddsklass: IP 50.


Frekvens/strömomvandlare eller frekvensrelä.
Jaquet Serie FT100
Jaquet FT100 serie är en lite enklare och billigare omvandlare (FTW113) eller relä (FTF 123) främst för OEM. De programmeras endast via PC. Efter inmatning av en maskinfaktor som avgör förhållandet mellan mätfrekvens och önskad mätstorhet matas alla parametrar in direkt i mätstorheten (ofta varv/minut). Instrumenten har några säkerhetsfunktioner såsom t.ex. enkel givarövervakning. De klarar de flesta på marknaden förekommande pulsgivare men har ej programmerbar givarmatning och triggnivå.
Mätområde: 1 Hz till 35 kHz.
Noggrannhetsklass: 0,5%
Minsta mättid: 5 ms.
Programmerbara: Ja. Via PC.
Givaringång: 50 mV...80 V, 2- och 3-trådsgivare.
Triggnivå: 50 mV
Incrementell ingång: Nej.
Analogutgång: 0/4 -20 mA (endast FTW113).
Reläutgång: 1 st, 250 V, 1A, 50 W (endast FTF 123).
Interface: Standard, RS 232.
Isolation: Matning (option).
Givarmatning: 12 VDC, 25 mA
Givarövervakning: Ja.
Ex-utförande: Nej.
Temperaturområde: 0°C - 60°C
Matning: 18...33 VDC
Anslutning: Skruvplint.
Montage: DIN-skena eller montageplåt.
Skyddsklass: IP40