- Mjukvaruutveckling - Systemutveckling - Automation - Industriell IT - Industriell Mätteknik -  Styr&Reglerteknik - Elektronik
Varvtal/Hastighet 
Längd/Läge/Position
Vibration
Kraft/Last
Temperatur
Tryck
Test och mätsystem
Kommunikation
Datainsamling
EPOC
Win NT/2000/9X
Hårdvarunära/RTOS
 
Tel: 0550-190 10
info@linetic.se
 

 

Digitaltachometrar.
Vi har flera olika digitaltachometrar från både Jaquet AG och Esters Elektronik GmbH. Digitaltachometrar används fämst för varvtalsövervakning, mätning av absolut varvtal eller skillnaden i varvtal/hastighet mellan två punkter. De flesta av våra digitaltachometrar är tvåkanaliga, d.v.s. de har dubbla givaringångar med samtidig mätning som kan skalas helt individuellt. Instrumenten kan sedan visa absolutvärde på båda kanalerna (A alt. B), differensen (A - B), kvoten (A / B) eller procentuell differens ((A-B) / B *100) mellan dem. Alla optioner som t.ex. strömutgång och reläer kan sedan kopplas till vald mätmetod. De flesta av tachometrarna arbetar enligt periodtidmätningsprincipen. Med periodtidmätning mäts tiden med hög noggrannhet mellan två eller fler inkommande pulser som sedan inverteras för att få fram frekvensen. Den stora fördelen med denna typ av mätning är att man får en mycket snabb mätning med bibehållen noggrannhet även vid mycket låga frekvenser. Den andra typen av mätning bygger på att man räknar hur många pulser som inkommit under en viss tid. Har man en frekvens på 10 Hz som man vill mäta med minst 1% noggrannhet måste man vänta tills minst 100 pulser inkommit, vilket i detta fall skulle ta 10 s. Med periodtidmätning mäter man tiden mellan två inkommande pulser och man får en mättid på endast 0,1 s som kan ha betydligt bättre noggrannhet. Detta är speciellt intressant när man använder beröringsfria pulsgivare där pulstalen ofta inte är speciellt höga, vilket resulterar i relativt låga mätfrekvenser. Instrumenten är främst avsedda för panelmontage.
Tvåkanalig digitaltachometer.
Jaquet DFP 951/952
Digitaltachometern DFP 951/952 är toppmodellen från Jaquet och kan fås med en rad olika optioner där möjligheten att externt välja mellan upp till 16 olika parameterset bör nämnas speciellt. Med denna option kan man välja att visa upp till 16 olika mätpunkter som kan skalas helt individuellt med bara ett instrument. De programmeras direkt från fronten via två knappar och skillnaden mellan DFP951 och DFP 952 är att den ena har knapparna dolda bakom frontpanelen för att undvika obehörig omprogrammering. De klarar i stort sett alla på marknaden förekommande pulsgivare och har givarmatning och programmerbar triggnivå.
Mätområde: 0,1 Hz till 50.00 kHz.
Noggrannhet: ±4 * 10-5 ±1 siffra
Minsta mättid: 10 ms.
Programmerbara: Ja.
Givaringång: 50 mV...80 V, 2- och 3-trådsgivare.
Triggnivå: Programmerbar 50 mV...4,55 V
Incrementell ingång: Nej.
Analogutgång: Option. 0 -20 mA.
Reläutgång: Upp till 2 st, 250 V, 1A, 50 W.
Interface: Option, RS 232.
Isolation: Mellan matning, in- och utgång.
Givarmatning: 12 VDC, 120 mA.
Givarövervakning: Nej.
Ex-utförande: Nej.
Temperaturområde: 0°C - 55°C
Matning: 93..264 VAC eller 93...375VDC, alt 18..58 VAC eller 18...60 VDC
Display: 5 siffrors, 14 mm LED.
Montage: Panelmontage 48*96 mm.
Skyddsklass: Front IP 54, bak IP20.


Digitaltachometer utan matningsspänning.
Jaquet DFF 9024.
Digitaltachometern Jaquet DFF 9024 behöver inte någon matningsspänning utan drivs av en elektromagnitisk givare. En sådan givare fungerar som en generator, så givarens utsignal används både för att mäta varvtalet och för att mata tachometern. Den är Ex-säker för zon 2 vilket gör att man kan få varvtalsindikering i Ex-miljö på ett mycket smidigt sätt. Trots att den drivs av en givare är den microprocessorstyrd och arbetar enligt periodtidmätningsprincipen.
Mätområde: 8 Hz till 7200 Hz.
Noggrannhet: 0,1% ±1 siffra
Medelmättid: 1 s.
Programmerbar: Ja.
Givaringång: 1.8 Vpp...30 Vpp, elektromagnitisk givare.
Incrementell ingång: Nej.
Analogutgång: Nej.
Reläutgång: Nej
Interface: Nej.
Givarmatning: Nej.
Givarövervakning: Nej.
Ex-utförande: Ja.
Temperaturområde: 0°C - 55°C
Matning: Ansluten givare driver tachometern
Display: 4 siffrors 13 mm LCD.
Montage: Montageplåt.
Skyddsklass: IP 65.


En/ Två-kanalig digitaltachometer.
Ester PMO 2150/2151 alt 4150/4151.
Esters digitaltachometer finns i både enkanaligt (PMO2151) och tvåkanaligt (PMO2150) utförande. Båda modellerna kan fås med en rad optioner såsom reläutgångar, strömutgång eller RS 485 interface. Till RS 485 utgången kan man sedan ansluta ett slavinstrument (PMO 2170) om man vill kunna se mätvärdet på flera ställen, eller om man vill ha ytterligare reläutgångar. De programmeras via knappar påfronten och skillnaden mellan PMO 2150 och PMO 4150 är att den sistnämnda har ett inbyggnadsmått på 72*144 mm med 20 mm LED medan PMO 2150 har ett inbyggnadsmått på 48*96 mm med 14mm LED. De klarar i stort sett alla på marknaden förekommande pulsgivare och har inställbar givarmatning och triggnivå.
Mätområde: 0,02 Hz till 120.00 kHz.
Noggrannhet: ±4 * 10-5 ±1 siffra
Minsta mättid: 300 ms.
Programmerbara: Ja.
Givaringång: 50 mV...8 V alt. 3...80 V, 2- och 3-trådsgivare.
Triggnivå: Två olika ingångar enl. ovan.
Incrementell ingång: Nej.
Analogutgång: Option. 0/4 -20 mA alt 0/2-10 VDC.
Reläutgång: Upp till 3 st, 250 V, 1A, 50 W.
Interface: Option, RS 485.
Isolation: Mellan matning, in- och utgång.
Givarmatning: 8/15 VDC, 60 mA.
Givarövervakning: Ja.
Ex-utförande: Nej.
Temperaturområde: 0°C - 55°C
Matning: 230/115 VAC, 24 VAC eller 18 - 30 VDC
Display: 5 siffrors, 14 alt 20 mm LED.
Montage: Panelmontage 48*96 mm alt 72*144mm.
Skyddsklass: IP 64.