- Mjukvaruutveckling - Systemutveckling - Automation - Industriell IT - Industriell Mätteknik -  Styr&Reglerteknik - Elektronik
Varvtal/Hastighet 
Längd/Läge/Position
Vibration
Kraft/Last
Temperatur
Tryck
Test och mätsystem
Kommunikation
Datainsamling
EPOC
Win NT/2000/9X
Hårdvarunära/RTOS
 
Tel: 0550-190 10
info@linetic.se
 

 

Pulsräknare.
Esters PMO 2160 är en avancerad pulsräknare för mätning av längd, läge, volym etc. En mycket viktig detalj när det gäller pulsräknare är att man kan ställa in skalfaktorn med hög noggrannhet. Är skalfaktorn inte tillräckligt noggrann får man ett fel som hela tiden växer med de inkommande pulserna. På Esters PMO2160 kan man alltid ställa in skalfaktorn med fem siffrors noggrannhet då den både har en multiplikator och delare. Delaren ställs in som ett heltal så att den önskade indikeringen blir i ungefär samma tiopotens. Multiplikatorn kan sedan ställas in som ett flyttal så du får precis den indikering du vill ha vid ett visst antal pulser. Antag att du vet att 1000 pulser från en rullmaskin motsvarar 11,325 m. Ställ då in multiplikatorn till 11,325 och delaren till 1000 och räknaren visar då längden i m. Räknaren har incrementell givaringång för fram/backräkning, alternativt kan två olika givare användas för differensmätning där den ena räknar uppåt och den andra nedåt. Det finns också en start/stop ingång och en nollställningsingång. Räknaren kommer också ihåg det sista mätvärdet vid spänningbortfall. Det finns en rad optioner såsom tre gränslägen, analogutgång eller RS 485 interface.
Max räknefrekvens: 100 kHz.
Räknekapacitet: 32 bitar, ±2,1 * 109
Givaringång: 60 mV / 1 V / 2,5 V
Triggnivå: Enl. ovan.
Incrementell ingång: Ja.
Analogutgång: Option. 0/4 -20 mA alt 0/2-10 VDC.
Reläutgång: Upp till 3 st, 250 V, 1A, 50 W.
Interface: Option, RS 485.
Isolation: Mellan matning, in- och utgång.
Givarmatning: 15 VDC, 60 mA.
Givarövervakning: Ja.
Ex-utförande: Nej.
Temperaturområde: 0°C - 55°C
Matning: 230/115 VAC, 24 VAC eller 18 - 30 VDC
Display: 5 siffrors, 14 mm LED, -19999 till 99999.
Montage: Panelmontage 48*96 mm.
Skyddsklass: IP 64.